top of page
platanias-beach-IIa.jpg

4km

Ώρα Εκκίνησης 11.00

Αφετηρία: Δρακιανά

Τερματισμός: Πλατεία Πλατανιά

Πληροφορίες

Οι παρακάτω όροι είναι βασικοί και πρέπει να τους αποδεχτείτε, πριν προχωρήσετε στην καταχώρηση της αίτησής σας:

1. Δικαίωμα συμμετοχής στον αγώνα έχουν άνδρες και γυναίκες, με ηλικία μεγαλύτερη των 12 ετών (για τις ηλικίες των 12-18 θα χρειαστεί συγκατάθεση των γονέων τους).

2. Ο κάθε αθλητής έχει την απόλυτη ευθύνη για τη συμμετοχή του στον αγώνα, σε θέματα υγείας και ασφάλειας

3. Αιτήσεις με σκόπιμα ψευδή στοιχεία και προφανή στόχο εξαπάτησης της διοργάνωσης, απορρίπτονται

4. Ο κάθε ενδιαφερόμενος οφείλει να γνωρίζει και να αποδέχεται τους κανονισμούς συμμετοχής στον αγώνα

Έπαθλα

 • Κύπελλα απονέμονται στα τρία πρωτα άτομα των 4 κατηγοριών (Γενική κατάταξη ανδρών, γενική κατάταξη γυναικών, γενική κατάταξη παιδιών, γενική κατάταξη ΑΜΕΑ)

 • Σε όλους τους δρομείς που θα τερματίσουν θα απονεμηθεί  αναμνηστικό μετάλλιο  της Διοργάνωσης.

 • Από όλους τους αγώνες μετά τις απονομές, θα γίνει κλήρωση δωροεπιταγών  επί των παρόντων (με βάση τον αριθμό συμμετοχής).

Παροχές

 1. Αριθμός συμμετοχής (BIB Number).

 2. Έντυπο ενημερωτικό υλικό.

 3. Δίπλωμα συμμετοχής.

 4. Αναμνηστικό μετάλλιο τερματισμού.

 5. Φωτογραφίες αγώνα.

 6. T-Shirt διοργάνωσης Ανδρικό-Γυναικείο με μανίκι.

 7. Τσάντα διοργάνωσης.

 8. Σακίδιο διοργάνωσης στο ενισχυμένο πακέτο σε όλους τους αγώνες.

 9. Ηλεκτρονική χρονομέτρηση.

 10. Αποτελέσματα στο διαδίκτυο για όλους τους δρομείς.

Όροι Συμμετοχής

Με την υποβολή της Αίτησης Συμμετοχής δηλώνω ότι συμμετέχω στον «αγώνα» Αγώνας 5χλμ με απόλυτη προσωπική μου ευθύνη, έχοντας προβεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και έχοντας κάνει τον απαραίτητο καρδιολογικό έλεγχο. Δηλώνω ότι έχω διαβάσει τους αναλυτικούς όρους συμμετοχής στον «αγώνα», που περιλαμβάνονται στο κείμενο με τίτλο «Πρόσκληση/Ανακοίνωση 2024» και τους αποδέχομαι. Δηλώνω επίσης ότι τα στοιχεία που δηλώνονται πιο πάνω είναι απολύτως αληθή. Παραιτούμαι από κάθε απαίτηση εναντίον των διοργανωτών του «αγώνα» για τυχόν σωματική ή άλλη βλάβη ή ζημιά από οποιαδήποτε αιτία και συναινώ στην ελεύθερη χρήση του ονόματος/εικόνας μου από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, την Οργανωτική Επιτροπή, και τους χορηγούς του «αγώνα» για προωθητικούς σκοπούς. Τέλος, δεσμεύομαι ότι σε καμία περίπτωση και για κανένα λόγο δεν θα εκχωρήσω τον αριθμό συμμετοχής που θα μου διαθέσει η Οργανωτική Επιτροπή του «αγώνα» σε άλλο άτομο προκειμένου να συμμετάσχει στον «αγώνα». (Στην περίπτωση ανηλίκου, συμπληρώνονται υποχρεωτικά τα στοιχεία του γονέα που ασκεί την επιμέλειά του και η υποβολή της αίτησης συμμετοχής σημαίνει ότι ο γονέας δίνει τη συγκατάθεσή του για τη συμμετοχή του παιδιού του στον αγώνα και συμφωνεί με το περιεχόμενο της πιο πάνω δήλωσης.)

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ο Συμμετέχων έχει προβεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις που βεβαιώνουν ότι είναι ικανός για αθλητική αγωνιστική δραστηριότητα.
Ο Συμμετέχων έχει λάβει υπόψη του τη φύση και την έκταση των σχετικών κινδύνων, έχει εξετάσει και είναι ικανοποιημένος με τις εγκαταστάσεις και εθελοντικά αποφασίζει να αναλάβει τους κινδύνους, που σχετίζονται με την Εκδήλωση, είτε αυτοί είναι γνωστοί είτε άγνωστοι. Ο Συμμετέχων συναινεί στην θεραπεία σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης ή άλλου περιστατικού κατά το οποίο, κατά την εύλογη κρίση του προσωπικού που θα βρίσκεται επί τόπου, ο Συμμετέχων θα χρειαστεί ιατρική φροντίδα. Οι διοργανωτές δεν ευθύνονται για οποιουσδήποτε τραυματισμούς ή βλάβες μπορεί να υποστεί ο Συμμετέχων, που προέρχονται από τη συμμετοχή του στην Εκδήλωση.

Ο Συμμετέχων αποδέχεται ότι έχει καθήκον να συμμετέχει με ασφαλή τρόπο κατά το δυνατό και συγκεκριμένα ότι δεσμεύεται από τους κανόνες της Εκδήλωσης, δέχεται τις πληροφορίες και τις οδηγίες ασφαλείας και ότι θα φροντίσει να αποφύγει επικίνδυνες καταστάσεις και να προσέχει τόσο τον εαυτό του όσο και τους άλλους συμμετέχοντες. Ο Συμμετέχων επίσης κατανοεί τις συνέπειες οποιασδήποτε αδυναμίας να συμμορφωθεί με αυτούς τους κανόνες, που μπορεί να περιλαμβάνουν αποκλεισμό του από μελλοντικές παρόμοιες εκδηλώσεις. Ο Συμμετέχων βεβαιώνει ότι οποιοσδήποτε εξοπλισμός χρησιμοποιήσει για την Εκδήλωση, λειτουργεί σωστά, έχει συντηρηθεί κανονικά και είναι κατάλληλος για την Εκδήλωση.

Εμπιστευτικότητα

Η Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων των συμμετεχόντων στον αγώνα γίνεται σύμφωνα με τους όρους του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων EE 2016/679 (GDPR). Στο πλαίσιο αυτό, η Οργανωτική Επιτροπή του Μαραθωνίου Κρήτης ζητεί τη συγκατάθεση των συμμετεχόντων για τις πιο κάτω κατηγορίες επεξεργασίας: Συναινώ στη χρήση της δηλωθείσας διεύθυνσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) για την αποστολή ενημερωτικών newsletters από τη διοργάνωση αναφορικά με τη διεξαγωγή του Αγώνα και σχετικές πληροφορίες, για την ενημέρωσή μου αναφορικά με επόμενες διοργανώσεις και τη δυνατότητα συμμετοχής μου σε αυτές, καθώς και για την ενημέρωσή μου αναφορικά με τη δυνατότητα συμμετοχής μου σε έρευνες που διεξάγονται από τη Διοργάνωση με σκοπό τη βελτίωση του αγώνα και της εμπειρίας των συμμετεχόντων σε αυτόν. Επίσης συναινώ στη διάθεση της δηλωθείσας διεύθυνσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) προς τους Χορηγούς και συνεργάτες του Αγώνα με σκοπό την ενημέρωσή μου σχετικά με δράσεις που διεξάγονται από εκείνους στο πλαίσιο της παρούσας διοργάνωσης. Σε περίπτωση που ο εγγεγραμμένος δρομέας επιθυμεί την αλλαγή των παραπάνω συναινέσεων στις οποίες αυτοβούλως έχει προχωρήσει, δύναται να αποστείλει σχετικό αίτημα προς το esplatanias@gmail.com μέχρι και 10 μέρες πριν από τη διεξαγωγή του αγώνα, ορίζοντας σαφώς τα πεδία της συναίνεσης τα οποία επιθυμεί να αλλάξει.

Τα στοιχεία των συμμετεχόντων αποθηκεύονται σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων από τον Μαραθώνιο Κρήτης, ως εταιρεία κατασκευής του συστήματος Chronolog. Με βάση αυτά τα στοιχεία θα εκδώσει δημόσια τα αποτελέσματα από την συμμετοχή σας στην αθλητική εκδήλωση. Επίσης με βάση αυτά θα σας ενημερώνει για θέματα που αφορούν την αθλητική εκδήλωση ή άλλα νέα σχετικά με αυτό το θέμα στο μέλλον. Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) email:esplatanias@gmail.com / τηλ. 6998274731.

Ο Μαραθώνιος Κρήτης βιντεοσκοπεί το αθλητικό γεγονός και προβάλει δημόσια, βίντεο και στιγμιότυπα κατά την διάρκεια και μετά το πέρας της εκδήλωσης.

Τα στοιχεία επικοινωνίας και η ηλικία σας είναι απαραίτητα για την σωστή επεξεργασία των αποτελεσμάτων και για την ασφάλειά σας ως συμμετέχων στην αθλητική εκδήλωση στην οποία δηλώνετε συμμετοχή. Για αυτό το λόγο θα αποθηκεύσουμε στην βάση δεδομένων τα ακόλουθα:
– Όνομα & επώνυμο
– Ηλικία & φύλο
– Τηλέφωνο επικοινωνίας
– Email
– Ταχυδρομικό κωδικό και πόλη

Τα ονοματεπώνυμο, το έτος γέννησης και το φύλλο του αθλητή θα δημοσιευτούν στα αποτελέσματα του αγώνα. Τα αποτελέσματα του αγώνα, θα παραμείνουν δημοσιευμένα για όσο χρόνο κρίνει ο διοργανωτής. Τα στοιχεία των αθλητών θα παραμείνουν στην βάση δεδομένων για 36 μήνες. Έχετε την δυνατότητα να διαγράψετε τα δεδομένα σας στο μέλλον αν το επιθυμείτε, επικοινωνώντας μαζί μας στο esplatanias@gmail.com ή καλώντας στο τηλ 6998274731

Δηλώνω υπεύθυνα ότι όλα τα παραπάνω στοιχεία είναι αληθή. Είμαι απολύτως υγιής και ικανός να συμμετέχω στην Platanias Run, έχω λάβει γνώση του τεχνικού οδηγού των αγώνων και των οδηγιών του οργανωτή, αποδέχομαι τους κανονισμούς του αθλήματος και του αγώνα, συμμετέχω στον αγώνα αποκλειστικά με δική μου ευθύνη. Αναγνωρίζω ότι οι διοργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη απέναντι μου σε περίπτωση φθοράς ή απώλειας αγωνιστικού υλικού, τραυματισμού κατά την διάρκεια του αγώνα ή πριν και μετά αυτού, κατά την διάρκεια παραμονής μου σε χώρους ευθύνης του διοργανωτή. Δεν έχω ουδεμία απαίτηση για αποζημίωση για φωτογραφίες, βίντεο, συνεντεύξεις, αποτελέσματα με προσωπικά στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν από τον διοργανωτή για την προβολή της διοργάνωσης. 

 

Οι δηλώσεις των ανηλίκων γίνονται με ευθύνη των γονέων τους και με τη συμμετοχής τους αποδέχονται όλους τους παραπάνω όρους.

ΟΙ 300 εγγραφές έχουν ολοκληρωθεί.Σας ευχαριστούμε πολύ 

bottom of page